Търговците очакват покачване на цените

През декември бизнес климатът се подобрява ноември, показва анкета на НСИ сред шефове на фирми.

Подобряват се нагласите в промишлеността и търговията на дребно, в строителството няма промяна, а в сектора на услугите е регистрирано понижение.

В търговия на дребно бизнес климатът леко се подобрява, което се дължи главно на подобрените оценки на търговците за настоящото бизнес състояние на фирмите.

Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните проблеми за търговците на дребно, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на последния фактор.

По отношение на продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за увеличение през следващите три месеца.

Очакванията за покачване на цените са доста по-малки спрямо нивото от средата на тази година, когато инфлацията достигна рекордни стойности, но са по-големи спрямо миналата година.

Бизнес климатът в промишлеността се подобрява в резултат на по-позитивните очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка, посочени съответно от 61,1% и 28,8% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за увеличение през следващите три месеца.

През декември бизнес климатът в строителството запазва нивото си от предходния месец.

Очакванията на строителните предприемачи както за състоянието на фирмите през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са резервирани.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна ръка остават основните фактори, затрудняващи дейността на фирмите, като спрямо ноември се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, е 35,6%.

Бизнес климат в сектора на услугите през декември се влошава в резултат на по- неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите.

По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността на фирмите, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна ръка.

Относно продажните цени в сектора на услугите 22,2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

- реклама -