глоба пералня

Глобиха търговска верига за продажба на перални без инструкции

Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за липса на инструкция за употреба на български език. Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които са закупили като „тайни клиенти“ перална машина, съобщиха от агенцията.

Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани.

Клиентите под прикритие разопаковали закупената перална машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери.

При проверката не е открита инструкция за употреба на български език.

За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Според законодателството инструкцията за употреба да се състави от производителя. Тя се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът, уточняват от ДАМТН.

В инструкцията производителят посочва начина на монтаж, експлоатация, поддръжка, почистване и др. С предупредителни текстове насочва вниманието на потребителя за безопасна работа и за предпазване от битови инциденти.

От Агенцията  апелират потребителите да обръщат внимание за:

  • наличие на СЕ маркировка, която удостоверява, че са направени необходимите изпитвания по отношение на безопасността;
  • посочено наименованието или търговската марка на производителя;
  • посочени основните технически параметри върху уреда с които се осигурява безопасно използване.
- реклама -