Тагарев потвърди: Бойната група на НАТО ще бъде разположена край Ямбол

Най-значимата полза от присъствието на съюзнически сили на наша територия е, че българските гражданите могат да се чувстват по-сигурни и по-защитени.

Това заявява министърът на отбраната Тодор Тагарев в писмен отговор до депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Мирослав Иванов.

Във връзка с поетите ангажименти от България като страна-домакин във войсковия район, който ще бъде избран за бъдещото разполагане на бойната група,

се предвижда да бъдат изградени нови сгради и съоръжения, с цел разполагане на български и съюзни военни формирования.

Това отговаря министърът на въпрос предвижда ли се трайно установяване на военни сили на НАТО на територията на област Ямбол и в частност в базите в с. Безмер и с. Кабиле и съответно в какви срокове се очаква това да се случи.

В съответствие с нормативните изисквания за настаняване, осигуряване, обслужване,

водене на полеви занятия и учения с военнослужещите от състава на българските и съюзните многонационални формирования се планира изграждането на битови сгради, специални и спомагателни съоръжения.

Предвижда се изграждане на паркова територия за съхранение и обслужване на машини. С тази модернизация ще бъдат осигурени по-добри условия за обучение,

подготовка и настаняване на военнослужещите, което от своя страна би спомогнало за повишаване на привлекателността на военната професия сред младите хора,

пише в отговора си Тагарев.

Инвестициите в инфраструктурата ще имат положителен ефект върху местната икономика, чрез наемането на местни и регионални компании в процеса на строителството,

поддръжката, снабдяването, както и други обслужващи функционирането на тези формирования дейности.

Това ще изиска наемането на повече хора с подходяща квалификация,

разкриване на допълнителни работни места и до намаляването на безработицата.

Ще се повиши и паричната маса, която косвено ще се влива в местната и регионална икономика.

По този начин ще бъдат подобрени условията за бизнес,

което е предпоставка за икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт, допълва министърът на отбраната.

Разполагането на многонационални военни формирования на територията на България,

както и провеждането на съвместни тренировки и учения,

ще се отрази положително и за издигане престижа на военната професия и ще повиши привлекателността и желанието за служба в редовете на Българската армия, добавя Тагарев.

Сроковете за пребиваване на съюзни военни формирования на българска територия във връзка с усиленото присъствие на НАТО в Югоизточния фланг на Алианса зависят от решенията, които се вземат на съюзно и национално ниво, посочва министърът.

От отговора става ясно, че численият състав, въоръжението, бойната и спомагателна техника на многонационалната бойна група е класифицирана информация.

- реклама -