Етикет: закон за физическото възпитание и спорта

България

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за физическото възпитание и спорта

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за физическото възпитание и спорта, с които България хармонизира законодателството си с изискванията на Световния антидопингов кодекс. Вносител на промените е Министерският съвет. Основната цел на приетия законопроект е привеждането му в съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021, който влиза в сила от […]