Етикет: погасяване

КТБ
Банки и финанси Бизнес

Фондът за гарантиране на влоговете в банките върна на държавата 30 млн. от заема за КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките извърши частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет по Договора за заем, сключен между Република България и ФГВБ на 03 декември 2014 г. за финансиране недостига на средствата на Фонда за изплащане на гарантираните влогове […]

еврозоната Словения дълг главница лихви министерство на финансите
Банки и финанси Бизнес

Държавният дълг намаля с почти 1 млрд. евро

МФ погаси главницата и лихвите по емисията еврооблигации с падеж 9 юли 2017 г. Министерството на финансите нареди плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни еврооблигации на Република България, емитирани при годишен лихвен купон 4,25 % с падеж 9 юли 2017 година. В сумата са включени […]

Икономика и енергетика Бизнес

Гърция е погасила 2,3 милиарда евро на ЕЦБ

Гърция е погасила 2,3 млрд. евро на Европейската централна банка (ЕЦБ). Според съобщението сумата, която представлява едно от най-големите задължения на Гърция за тази година, е била върната на ЕЦБ благодарение на спасителната програма на ЕС. Миналият месец Атина получи помощ в размер на 7,5 млрд. евро от своите европейски кредитори. […]