Етикет: погасяване

инфлация
България

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Как можем да погасим кредита си предсрочно? Потребителите, които са изтеглили кредит, имат право по всяко време да го погасят изцяло или частично. Също така, те могат да се откажат от договора за заем без да дължат обезщетение или неустойка в 14-дневен срок. Това обясни по БНР Габриела Руменова от […]

КТБ
Бизнес

Фондът за гарантиране на влоговете в банките върна на държавата 30 млн. от заема за КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките извърши частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет по Договора за заем, сключен между Република България и ФГВБ на 03 декември 2014 г. за финансиране недостига на средствата на Фонда за изплащане на гарантираните влогове […]

еврозоната Словения дълг главница лихви министерство на финансите
Бизнес

Държавният дълг намаля с почти 1 млрд. евро

МФ погаси главницата и лихвите по емисията еврооблигации с падеж 9 юли 2017 г. Министерството на финансите нареди плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни еврооблигации на Република България, емитирани при годишен лихвен купон 4,25 % с падеж 9 юли 2017 година. В сумата са включени […]

Бизнес

Гърция е погасила 2,3 милиарда евро на ЕЦБ

Гърция е погасила 2,3 млрд. евро на Европейската централна банка (ЕЦБ). Според съобщението сумата, която представлява едно от най-големите задължения на Гърция за тази година, е била върната на ЕЦБ благодарение на спасителната програма на ЕС. Миналият месец Атина получи помощ в размер на 7,5 млрд. евро от своите европейски кредитори. […]