Етикет: пиша

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Предстои Денят на Независимостта!

Предстои да отбележим Деня на Независимостта и е добре да припомним правилото за употребата на главни и малки букви в съставните имена. Денят ще бъде с главна буква, защото е в началото на словосъчетанието. Но има проблем с независимостта – като исторически акт думата трябва да се изпише с главна […]

карантинираните, учители, ученици, учебна година
Наука Анализи

Пиша и говоря правилно! Отново на училище!

Искаме или – не, ваканцията свършва и отново се връщаме в училище. Може да бъде присъствено – пише се с едно Н, или дистанционно/електронно пише се с двойно Н. При изписване на класовете е достатъчно след числителното име да се постави точка: 5. клас; 6. клас; 7. клас. При броенето […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Честваме Деня на Съединението!

На 6 септември отбелязваме 136-ата годишнина от Съединението на България. Имената на празниците започват с главна буква. Ако имената са съставни, следващите думи се пишат с малки букви. Само ако представляват име, се изписват с главна буква. В случая и двете думи са с главни букви – Ден на Съединението, […]

Малдивите, пътуване, МВнР
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Време е за пътуване!

В последната седмица на август пътуваме най-много, а при пътуване често ни се налага да даваме указания за посоката на движение. Ако се разбираме устно, проблем няма. Но ако трябва да напишем указанията, е добре да си припомним, че наречията за място се пишат слято с предлога. Завийте наляво и […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Връщат мандата! Върнаха мандата!

Проблемите с мандата, получаването му и връщането ме подсетиха да припомним правилото за така нареченото подвижно Ъ. Гласната променя позицията си в комбинация със съгласните Р или Л (-ЪР/-РЪ; -ЪЛ/-ЛЪ). Така е в глаголите върнаха и връщат. Ъ се пише след съгласните (-РЪ; -ЛЪ) в едносрични думи: връх, пръв, гръд […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Наука Анализи

Пиша и говоря правилно! Партиите провеждат консултации!

Провежданите през последните дни политически консултации отново поставиха въпроса за употребата на И и Й в края на думата. Съществителните имена от женски род, които завършват в единствено число на –ИЯ, в множествено получават окончание И, като се запазва и предишното И: партии, консултации, линии, алергии, категории. В българския език […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Наука Анализи

Пиша и говоря правилно! Избрахме председатели, да видим заместниците!

Имаме нов парламент, предстои да бъде сформирано и ново правителство. След определяне на председателите и министрите идва ред и на техните заместници. В думата не бива да се изпуска буквата Т. Когато „заместник“ се отнася към една дума, се изписва с тире: заместник-кмет, заместник-председател, заместник-редактор, заместник-директор. Заместник-управителят ни извика на […]

Земята космос предсказание маите
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Излитаме в Космоса!

Тази седмица поглеждаме към Космоса, за да си припомним употребата на главни и малки букви при изписването на астрономическите обекти. С главна буква ги пишем, когато в текста те са назовани като астрономически понятия. Совалката полетя към Космоса. Слънцето и Луната ще се подредят в една линия. Ако обаче са […]

Ексклузивно във FN България

Пиша и говоря правилно! Гласуваме машинно!

Отново сме на избори и този път всички ще гласуваме машинно и електронно. Двете думи се изписват с двойно Н във формите им за женски и среден род, както и за множествено число. Правим проверка с формата за мъжки род, която завършва на –НЕН /електронен, машинен/. Двойно Н се пише […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Ексклузивно във FN България

Пиша и говоря правилно! Проблеми на администрацията с листовете…

Една от най-често допусканите грешки от служителите в администрацията е неправилната употреба на думата лист в различните й форми. Когато говорим за лист хартия, трябва да използваме думата листове за множествено число. Когато обаче употребяваме бройната форма, то правилният вариант е лѝста: два лѝста, няколко лѝста, колко лѝста. При обикновеното […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Наука Анализи

Пиша и говоря правилно! Грешки при изговора – как да ги избегнем?

Езиковата грамотност предполага да можем да пишем, но и да говорим правилно. То е задължително в официалното общуване. Най-честите нарушения са свързани с диалектните говори. Но има и думи, които ни затрудняват. В голяма част от тях причината е, че са от чужд произход и е трудно да се направи […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
България Анализи

Пиша и говоря правилно! Къде се затрудниха учениците от 7. и 10. клас на НВО?

Тази седмица мина и националното външно оценяване за седми и десети клас. Сред задачите, които по правило най-много затрудняват децата, но и дават най-голям брой точки, са текстовете за редакция. В тях са включени разнообразни грешки – лексикални, правописни, граматични и пунктуационни. За правилното изпълнение на задачата са необходими знания […]