Етикет: ОПИК

ОПИК, предприятия, финансова помощ
Бизнес

Отпускат 211 379 100 лв. по ОПИК за подкрепа на МСП, засегнати от пандемията

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма. Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на УО на ОПИК да стартира нови мерки за подкрепа на МСП, насочени към […]