Етикет: министерство на финансите

субсидии
Политика България

Над 14,4 млн. лева субсидии трябва да възстановят партиите и коалициите

В изпълнение на Закона за изменение на Закона за политическите партии Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона- 31.03.2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. За този период партиите и […]

Банки и финанси България Бизнес

България спечелила 7 арбитражни дела с претенции срещу държавата ни за 1,5 милиарда евро

7 арбитражни дела с размер на претенциите над 1,5 милиарда евро са спечелени от България, съобщиха от финансовото министерство. Последното спечелено дело от страна ни е било заведено от австрийската ЕВН пред Международния арбитражен трибунал в САЩ. Компанията е претендирала, че държавата ни е нарушила договора за взаимна защита на инвестициите с […]

здравни осигуровки
България Общество

Над 700 хиляди българи нямат здравни осигуровки

719 хиляди български граждани са здравнонеосигурени, става ясно от данни на Министерството на финансите, актуални към края на 2017-а. Това е последната година, за която има официална статистика по въпроса. В момента тече процес по изготвяне на оценката за всички български граждани, които нямат здравни осигуровки към 2018 г. „През […]

Мая Манолова спящи акции приватизация концепция
Банки и финанси Бизнес

Мая Манолова срещу несправедливото отнемане на „спящите акции“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати становище до Министерството на финансите (МФ), в което изразява категоричното си несъгласие с отнемането на „спящите акции“. Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен Депозитар“ АД в т.нар. Регистър А е публикувана за обсъждане на интернет страницата на МФ. Общественият защитник […]

бонусите министерство на финансите Сонсолидирана фискална програма излишък бюджет прогноза салдо приходи разходи излишък административна тежест документи бюджет 2018
Политика България

Финансовото министерство отговори на БСП за бонусите

От пресцентъра на Министерството на финансите отговориха на твърденията на БСП, че в държавната администрация са раздадени бонусите за около 118 млн. лв през изминалата година. Според левицата най-много бонуси са раздадени във финансовото ведомство – почти 43 млн. лв.“ От Министерството уточняват, че сумата се разпределя между 12 215 служители […]

бюджет общини бюджетно салдо Министерство на финансите такса смет ЗМДТ, местни данъци и таски еврозона, критерии
Банки и финанси Бизнес

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2019 г.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., която представлява мотивите към него. В актуализираната бюджетна прогноза са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата […]

еврозоната Словения дълг главница лихви министерство на финансите
Банки и финанси Бизнес

Държавният дълг намаля с почти 1 млрд. евро

МФ погаси главницата и лихвите по емисията еврооблигации с падеж 9 юли 2017 г. Министерството на финансите нареди плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни еврооблигации на Република България, емитирани при годишен лихвен купон 4,25 % с падеж 9 юли 2017 година. В сумата са включени […]

бонусите министерство на финансите Сонсолидирана фискална програма излишък бюджет прогноза салдо приходи разходи излишък административна тежест документи бюджет 2018
Банки и финанси Бизнес

МФ: Предвижда се увеличение на МРЗ на 510 лева от 1 януари 2018 г.

Публикуван е проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година С документа са определени средносрочните цели на фискалната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси, определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет […]

бонусите министерство на финансите Сонсолидирана фискална програма излишък бюджет прогноза салдо приходи разходи излишък административна тежест документи бюджет 2018
Банки и финанси Бизнес

МФ очаква бюджетен излишък от повече от 1 млрд. лева към март 2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец март 2017 г. да бъде положително в размер на 1 062,5 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и […]

бюджет общини бюджетно салдо Министерство на финансите такса смет ЗМДТ, местни данъци и таски еврозона, критерии
Банки и финанси Бизнес

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане ЗИД и ЗМДТ

Публикуван е за обществено обсъждане проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), мотивите към него и частична предварителна оценка на въздействието. Това съобщава министерството на финансите. Предложените промени в ЗИД на ЗМДТ целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, реално […]

бюджет общини бюджетно салдо Министерство на финансите такса смет ЗМДТ, местни данъци и таски еврозона, критерии
Банки и финанси Бизнес

60 общини в България са на минус през 2016 година

МФ: През 2016 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 60 Анализът на данните показва, че общините подобряват събираемостта на местните приходи и се подобряват финансовите показатели на редица общини. През 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване спрямо 2015 г. Наблюдава се […]

Банки и финанси Бизнес

Бюджетният излишък за 2016-та е 1,5 млрд. лева

За първи път от 2008-ма насам през 2016-та година бюджетът е на излишък, който по предварителни данни е близо 1,5 млрд. лева. Това е 1,6% от БВП, докладва в началото на правителственото заседание днес зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев. Излишъкът ще стане част от фискалния резерв на страната „При бюджет […]