Етикет: говоря

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Анализи Наука

Пиша и говоря правилно! Партиите провеждат консултации!

Провежданите през последните дни политически консултации отново поставиха въпроса за употребата на И и Й в края на думата. Съществителните имена от женски род, които завършват в единствено число на –ИЯ, в множествено получават окончание И, като се запазва и предишното И: партии, консултации, линии, алергии, категории. В българския език […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Анализи Наука

Пиша и говоря правилно! Избрахме председатели, да видим заместниците!

Имаме нов парламент, предстои да бъде сформирано и ново правителство. След определяне на председателите и министрите идва ред и на техните заместници. В думата не бива да се изпуска буквата Т. Когато „заместник“ се отнася към една дума, се изписва с тире: заместник-кмет, заместник-председател, заместник-редактор, заместник-директор. Заместник-управителят ни извика на […]

Земята космос предсказание маите
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Излитаме в Космоса!

Тази седмица поглеждаме към Космоса, за да си припомним употребата на главни и малки букви при изписването на астрономическите обекти. С главна буква ги пишем, когато в текста те са назовани като астрономически понятия. Совалката полетя към Космоса. Слънцето и Луната ще се подредят в една линия. Ако обаче са […]

България Ексклузивно във FN

Пиша и говоря правилно! Гласуваме машинно!

Отново сме на избори и този път всички ще гласуваме машинно и електронно. Двете думи се изписват с двойно Н във формите им за женски и среден род, както и за множествено число. Правим проверка с формата за мъжки род, която завършва на –НЕН /електронен, машинен/. Двойно Н се пише […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
България Ексклузивно във FN

Пиша и говоря правилно! Проблеми на администрацията с листовете…

Една от най-често допусканите грешки от служителите в администрацията е неправилната употреба на думата лист в различните й форми. Когато говорим за лист хартия, трябва да използваме думата листове за множествено число. Когато обаче употребяваме бройната форма, то правилният вариант е лѝста: два лѝста, няколко лѝста, колко лѝста. При обикновеното […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Анализи Наука

Пиша и говоря правилно! Грешки при изговора – как да ги избегнем?

Езиковата грамотност предполага да можем да пишем, но и да говорим правилно. То е задължително в официалното общуване. Най-честите нарушения са свързани с диалектните говори. Но има и думи, които ни затрудняват. В голяма част от тях причината е, че са от чужд произход и е трудно да се направи […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Анализи България

Пиша и говоря правилно! Къде се затрудниха учениците от 7. и 10. клас на НВО?

Тази седмица мина и националното външно оценяване за седми и десети клас. Сред задачите, които по правило най-много затрудняват децата, но и дават най-голям брой точки, са текстовете за редакция. В тях са включени разнообразни грешки – лексикални, правописни, граматични и пунктуационни. За правилното изпълнение на задачата са необходими знания […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Анализи

Пиша и говоря правилно! Европа е футбол!

Европа е футбол! Затова да припомним правописни и граматични правила, свързани с футболната игра. Първата буква от съставното име на спортното събитие трябва да бъде с главна буква – Европейско първенство по футбол. Останалите са с малка буква, защото не са имена. Може да използваме и латинското название UEFA EURO […]

пиша, говоря, вкъщи, в къщи,
България Ексклузивно във FN

Пиша и говоря правилно: Време е за кандидатстудентски изпити!

Повечето университети вече заявиха, че ще приемат студенти с оценките от матурите, но за част от специалностите ще се държат кандидатстудентски изпити. Прилагателното кандидатстудентски се пише слято, докато съществителното име кандидат-студент се изписва полуслято. При прилагателните имена правилото гласи, че слято се изписват сложни думи, при които първата част пояснява […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно: Него не го подслушват!

Няма да говорим за скандала с подслушванията, а за употребата на местоименията в специфични ситуации. Глаголът подслушвам ни дава възможност да видим промяната във формите на личните местоимения. Него не го подслушват. В изречението имаме две лични местоимения – него пълна форма на 3 л., ед. ч., Винителен падеж. Го […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Броим бюлетини, гласове, депутати!

При броенето трябва да имаме предвид, че някои от съществителните имена приемат така наречената бройна форма. Става въпрос за съществителни имена, които завършват на съгласна и не означават лица – най-често това са предмети и животни. При бройната форма те приемат окончание –а/-я и се употребяват след числителни бройни имена: […]

пиша пиша, говоря, грешки, предвид, анцуг
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Ето кои грешни думи звучат около нас ежедневно

Десетки думи се изговарят и пишат грешно. Чуваме ги всеки ден, а понякога дори не знаем, че това не е верният вариант. Дори не допускаме, че правилото изисква да направим лека промяна. Думата предвид /това е верният вариант/ съм я чувала и виждала по различни начини: в предвид, на предвид, […]