Етикет: говоря

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! В очакване на снега!

Синоптиците очакват сняг през следващата седмица. Според прогнозата вторник ще е снежният ден. В думите сняг и снежен наблюдаваме правилото за променливото Я. Има думи в българския език, които в основната си форма се изписват с Я, а при промяна на формата Я преминава в Е. За да напишем Я, […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Започват преговори за съставяне на правителство!

Представките пре- и при- често създават проблеми в правописа. Добре е да знаем, че представката пре- най-често се използва при преминаване от едно място на друго: прелитам, преплувам, преминавам, прескачам, пренасям /от едно място на друго/, превеждам /от един език на друг/, престъпвам закона /преминавам от едната страна на закона […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Поклон пред нашите будители!

На 1 ноември се прекланяме пред делото на народните будители – тези, които през 18. и 19. век са се борили не само за свободата на българите, но и за правото им да бъдат образовани. Както при изписването на всички празници, така и при този, първата буква е главна – […]

Вера Су, кораб, разтоварване, вятър
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Корабите създават проблеми и в правописа!

Потъващият кораб „Вера Су“ създава проблеми на администрацията, но паралелно с това повдигна редица въпроси и около правописа. Сложните съществителни имена, при които втората основа е главна, а първата я пояснява, се изписват слято: корабоплаване, платноходка Машинно отделение – прилагателното име се пише с двойно НН, проверката е машинен. Механизъм […]

денонощие , дъжд, облаци, захлаждане
Анализи Наука

Пиша и говоря правилно! Отново заваля дъжд!

Есента е красива със своята пъстра премяна, но и носи усещането за тъга, защото е символ на старостта и преминаването от живот към смърт. С напредването на дните все по-често говорим за лошо време: Отново заваля дъжд! В края на думата звучните съгласни се обеззвучават или изобщо не се чуват […]

ден, консултациите, президент, Румен Радев, партии, парламентарни групи
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Кого издигат за президент?

Предстои кампания за избор на президент и днес най-често задаваният въпрос е свързан с това кого подкрепят партиите и инициативните комитети. Често обаче в речта правилната форма на въпросителното местоимение кого се заменя с неправилната кой. Да припомним, че когато става въпрос за животни и предмети, местоимението кой се използва […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! По-рано ще се стъмни, по-късно ще съмне!

Днес по-рано ще се стъмни, тъй като денят през есента намалява. В същото време по-късно ще съмне. Правилно е да се използват антонимите стъмва се/съмва се. Глаголите често се използват в състава на устойчиви словосъчетания. Пример е стихотворението „Писмо“ на Никола Вапцаров: „За мен е ясно, както че ще съмне […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Предстои Денят на Независимостта!

Предстои да отбележим Деня на Независимостта и е добре да припомним правилото за употребата на главни и малки букви в съставните имена. Денят ще бъде с главна буква, защото е в началото на словосъчетанието. Но има проблем с независимостта – като исторически акт думата трябва да се изпише с главна […]

училище, клас, ваканция
Анализи Наука

Пиша и говоря правилно! Отново на училище!

Искаме или – не, ваканцията свършва и отново се връщаме в училище. Може да бъде присъствено – пише се с едно Н, или дистанционно/електронно пише се с двойно Н. При изписване на класовете е достатъчно след числителното име да се постави точка: 5. клас; 6. клас; 7. клас. При броенето […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Честваме Деня на Съединението!

На 6 септември отбелязваме 136-ата годишнина от Съединението на България. Имената на празниците започват с главна буква. Ако имената са съставни, следващите думи се пишат с малки букви. Само ако представляват име, се изписват с главна буква. В случая и двете думи са с главни букви – Ден на Съединението, […]

Малдивите, пътуване, МВнР
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Време е за пътуване!

В последната седмица на август пътуваме най-много, а при пътуване често ни се налага да даваме указания за посоката на движение. Ако се разбираме устно, проблем няма. Но ако трябва да напишем указанията, е добре да си припомним, че наречията за място се пишат слято с предлога. Завийте наляво и […]

Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Връщат мандата! Върнаха мандата!

Проблемите с мандата, получаването му и връщането ме подсетиха да припомним правилото за така нареченото подвижно Ъ. Гласната променя позицията си в комбинация със съгласните Р или Л (-ЪР/-РЪ; -ЪЛ/-ЛЪ). Така е в глаголите върнаха и връщат. Ъ се пише след съгласните (-РЪ; -ЛЪ) в едносрични думи: връх, пръв, гръд […]