Етикет: Европейска

Бизнес

Европейската Сметна палата проверява България

Европейската Сметна палата проверява България. Извършва одит и на Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния. Европейската Сметна палата започва проверка на това дали ЕК ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на закона в България и още пет държави – Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния. Одиторите […]