Етикет: Международен ден на хората с увреждания

България

В Международния ден на хората с увреждания: „Заедно за бъдещето!“

3 декември е Международният ден на хората с увреждания В световен мащаб над 1 млрд. души, или около 15% от населението, имат някаква форма на увреждане. В България по данни на НСИ с призната трайно намалена работоспособност или със степен на увреждане са около 500 000 души, от които 10 […]