Етикет: запетая

запетая
Наука

Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – III част

Продължаваме да дълбаем в пунктуационната норма и по-специално в частта кога не пишем запетая. Защото пропускането й е само едната част на грешките, които може да допуснем, другата е свързана с престараването и поставянето на запетаи дори там, където не са нужни. Например много често виждам изречения от типа: Днес, […]

запетая
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Кога не се пише запетая – II част

Пунктуационната норма в българския език е много трудна за усвояване, но не е невъзможно човек да научи правилата и да ги спазва. Моят съвет е да не слагате запетаята автоматично, защото сте чули, че пред съюза „че“ се слага запетая, а пред съюза „и“ не се слага. Често едно правило […]

тест за интелигенстност, кметове, общински съветници, Менса-България матура, професия, ваканции, изпити, график
България Анализи

Пиша и говоря правилно! Запетаята в сложното съставно изречение

В сложното съставно изречение различаваме главно и подчинено изречение. Главното може да съществува самостоятелно в речта, а подчиненото не може и задължително трябва да се огради със запетаи. Подчинените изречения се въвеждат с помощта на подчинителните съюзи, но като подчинителни връзки служат още въпросителните думи, някои местоименни наречия и относителните […]

сложно изречение, запетая, писане
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Пунктуацията в сложното съчинено изречение

Продължава нашата неделна рубрика, в която Илияна Иванова – специалист по български език дава ценни съвети за най-спорните неща в родния правопис. В практиката често изпитваме колебание, когато трябва да поставим пунктуационните знаци в сложното изречение. Причината е, че важат различни правила за съчинителните и подчинителните връзки, а и защото […]

запетая, запетаи
Ексклузивно във FN Наука

Пиша и говоря правилно! Капаните на запетаите, I част /просто изречение/

В простото изречение запетаята служи да отделя еднородни и обособени части, вметнати думи и изрази, обръщения, междуметия, частици и др. В тази статия ще разгледаме случаите, които регламентират пунктуацията при вметнатите думи и изрази. Правилото гласи, че когато са употребени като вметнати, със запетаи се отделят следните думи: от една […]