Етикет: деца в риск

Без категория

Разработен е инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи в риск

В изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд е реализиран Договор № ВG 12-Д01-0004/26.08.2019г. между Агенцията за социално подпомагане и Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП) […]

Екатерина Захариева Ню Йорк деца в риск
Свят

Екатерина Захариева в Ню Йорк: България намали броя на децата в институции с 90%

„България намали броя на децата в институции с 90 на сто, като предвиждаме да бъдат окончателно закрити всички домове за деца с увреждания и за деца от 4 до 7 години.“ Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която откри в Ню Йорк събитие относно деинституционализацията в […]

България

40 деца и младежи в риск се обучават и подкрепят от специалисти

Вече трети месец около 40 деца и младежи променят своето ежедневие и бъдеще, подкрепени от обучени специалисти. Те са настанени и живеят в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Кризисния център в Шумен. Това става възможно чрез проекта „Ключ към бъдеще“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките […]