Етикет: Закона за туризма

парламент гласуване вето президент самолети F-16 парламент, промени, Закона за туризма,
България

Парламентът прие промените в Закона за туризма

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за туризма. В шестмесечен срок от влизането им в сила Министерският съвет следва да приеме наредбата за националните курорти. С нея ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални, както и организацията и […]

България

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма. Те бяха подкрепени от 104 народни представители, „против“ бяха 13, а „въздържали се“ – 68. Със законопроекта се цели осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в областта на туризма, оптимизиране на процедурите […]

туристи, сигурност, ръст, чуждестранни, посещения Закон за туризма изменения
Бизнес

Правителството прие промените в Закона за туризма

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Предвидените промени са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги. Поради необходимостта от регламентиране на статута на националните курорти със законопроекта се разширява и детайлизира […]