Етикет: бизнес климат

НСИ преброяване население жилищен форд НСИ, бизнес климат, производство, търговия, услуги
Анализи

НСИ отчита подобряване на бизнес климата само в сферата на услугите

През август общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в сектора на услугите. Това съобщи Националният статистически институт. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на юлското си равнище. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността […]

НСИ, бизнес климат, промишленост, търговия, услуги, строителство
Анализи

НСИ: Бизнесклиматът се влошава във всички сектори

В условията на извънредно положение в страната през април 2020 г. бизнес анкетите на НСИ показват влошаване на стопанската конюнктура във всички наблюдавани сектори .Общият показател на бизнес климата спада с 41.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец , което е с 37.0 пункта под дългосрочната средна стойност за […]

икономически растеж
Икономика и енергетика Бизнес

„Форбс“: България в топ 50 на най-добрите за бизнес страни в света

В класацията са взети предвид показателите на 161 страни Страната ни заема 46-то място в класацията на сп. „Форбс“ за най-добър бизнес-климат за 2018 година. В класацията са взети предвид показателите на 161 страни. За подредбата са ползвани доклади на редица неправителствени организации, ООН, Световната банка и други. Рейтингът отчита […]

средна работна заплата, доходи НСИ брутен вътрешен продукт БВП
Икономика и енергетика Бизнес

НСИ: Бизнес климатът се влошава

Общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта През октомври 2016 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това показва статистиката на НСИ. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си […]