Етикет: не учат

Без категория

Около 900 000 българи нито работят, нито учат

Около 900 000 са българите, които нито работят, нито учат. Това е записано във финалния доклад за активиране на неактивното население в България. Най-голямата част от неактивните и безработните са представители на ромската и турската общност – 350 000 души. Много са и младите хора под 30 години, които нито […]

млади не работят не учат ЕВропа
България

Евростат: Над 250 хиляди млади българи нито учат, нито работят

Около 21 процента от младите българи на възраст 20-34 години нито учат, нито работят. Това показват данни на Евростат за трудовата активност на тази възрастова категория в ЕС през 2018 г. Средният показател на младите хора /20-34 г./ в ЕС, които нито учат, нито работят, е 16,5 процента или приблизително […]