Етикет: Национален план

бюджет
България

До 30 юни ще разработват проект на Национален план за въвеждане на еврото

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. С тях Координационният съвет (Съветът) ще може по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяването на практическата подготовка за […]

мъже жени равнопоставеност
България

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Повишаването на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите между половете в заплащането и доходите са сред основните приоритети в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2019-2020 г., който беше одобрен от правителството. Сред останалите приоритетни области са […]