Етикет: Сиййдър

Анализи

FN представя Фондация „Сийдър“: Интеграцията на деца извън семейства е отговорност на всички ни

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” стартира Национална кампания за “Продължаваща подкрепа за деинституционализация децата и младежите” . Тя има за цел в рамките на следващата една година да се популяризира развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца и реформата в системата за грижа за деца. Как неправитественият сектор […]