икономика растеж стабилно МВФ икономическа свобода България

Световната икономика ще увеличи растежа си през 2018 г.

Темпът на нарастване на световната икономика през 2018 г. ще се увеличи до 3,1%, но потенциалът на по-нататъшен ръст предизвиква безпокойство.

Това се казва в доклад на Световната банка.

Докладът се публикува под името „Перспективи на световната икономика“. Този път към излезлия във вторник документ се добавя и въпросът „Икономическата конюнктура като цяло се подобрява, но за дълго ли?“

„Очаква се, че съществуващите в световната икономика резерви ще се изчерпят постепенни“, се отбелязва в доклада.

- реклама -