Световната банка: Ускорен икономически ръст на Западните Балкани, реформите изостават

Икономическият растеж на Западните Балкани се е ускорил до 3,8% през 2018 г. Но е уязвим към „нарастващите външни и вътрешни рискове“, включително геополитическите спорове и изоставащите реформи, съобщи Световната банка.

Средният процент на растеж се е увеличил от 2,6% през 2017 г. и се очаква да бъде 3,5% за тази година, по-бърз от този на Европейския съюз. От Световната банка предупреждават, че правителствата на Западните Балкани трябва да „ускорят реформите“, за да защитят напредъка от външни рискове. Продължаващите търговски спорове между САЩ и Китай, както и на напрежението между Косово и Сърбия като фактори, които могат да застрашат перспективите.

Косово, което обяви независимост от Сърбия през 2008 г., наложи 100% митническа такса върху сръбските и босненските продукти през ноември. Този ход е част от продължаващ спор за независимостта на Косово, което Сърбия и Босна отказват да признаят.

„Ако регионалните търговски напрежения в Западните Балкани останат повишени – като тарифите на Косово за вноса от Сърбия и Босна и Херцеговина – това ще повлияе на икономическите перспективи“, се казва в доклада.

Черна гора, Косово и Сърбия са отбелязали най-високи темпове на растеж на БВП през 2018 г. между 4,4% и 4,2%. Северна Македония е отбелязала ръст с 2,7%. Регионалният ръст се дължи главно на увеличените публични разходи, както и на нарастването на нетния износ от Албания и Северна Македония, се казва в доклада. Въпреки растежа не са били открити нови работни места.

„Премахването на бариерите, които затрудняват конкуренцията и растежа на новите фирми, ще създаде възможности за хората – насърчаване на предприемачеството и иновациите“. Това казва Линда Ван Гелдер, директор на Световната банка за региона.

- реклама -