Суша мори царевицата и слънчогледа

Суша мори царевицата и слънчогледа. След краткотрайното захлаждане в някои части от страната,  през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури и относително сухо време.

Падналите дъждове в началото на юли

бяха неравномерно разпределени. Валежи със стопанско значение – над 20 л/кв. м са регистрирани на места в районите на Русе – 26 л/кв. м, Стара Загора – 21 л/кв. м, и Сливен – 23 л/кв. м.

В част от южните райони, където юнските

валежи бяха незначителни, почвените влагозапаси в 50 см слой са напълно изчерпани, отчитат агрометеоролозите от НИМХ. Това са районите на Любимец, Пловдив и Пазарджик, което ще налага през следващите дни да се прилагат повишени поливни норми при пролетните култури

слънчоглед и царевица, както и при зеленчуците.

През периода при царевицата ще протичат различни фази – изметляване, цъфтеж на метлицата, изсвиляване и наливане на зърното при ранните хибриди. При слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и формиране на семената. Жътвата на пшеницата ще приключва

в условия на повишена пожароопасност.

Прогнозираните екстремно високи максимални температури в края на първото десетдневие на юли, на места до 38-39 градуса, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните и зеленчуковите култури – домати, пипер, краставици, тиквички, от късното полско производство. В Пловдив и областта очакваните максимални температури са 38 градуса. Нощите също ще са топли

– с температурен интервал 20-22 градуса.

Вероятност за превалявания на отделни места, но не и в Пловдивско, и подобрение на условията за развитие на земеделските култури се прогнозира в края на седмицата. Метеорологичните условия през следващия период ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани

по овошките, лозите и зеленчуковите култури.

Прогнозираното относително сухо и горещо време през повечето дни от периода ще бъде предпоставка за увеличение популационната плътност на акарите. В ябълковите насаждения трябва да се следи за плътността на червения овощен акар –

най-опасния от всички видове акари,

които вредят по овошките. При плътност над прага на икономическа вредност – ПИВ (3-4 подвижни форми на лист), е необходимо третиране. Растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на плодовете.

- реклама -