Сурвачка: КЗП проверява мобилни оператори, банки, лизингови компании и фирми за бързи кредити

Сурвачка: КЗП проверява мобилни оператори, банки, лизингови компании и фирми за бързи кредити.

До края на годината Комисията за защита

на потребителите ще приключи преглед на общите условия в договорите на мобилните оператори, а в началото на 2023 г. ще обсъди и резултатите от проверките на банки, фирми за бързи кредити и лизингови компании, съобщи БНР.

При установяване на неравноправни клаузи

ще се налагат санкции, които може да достигнат до 70 хиляди лева, уточнява председателят на КЗП Стоил Алипиев.

Предоставянето на услуги, без потребителят да знае за това, е нелоялна търговска практика, поясни той.

„Сключване на застраховка без желанието

на потребителя отвсякъде представлява вид предварителна продажба“, отбеляза Алипиев.

За нелоялни търговски практики глобите стигат до 50 хиляди лева, а при повторно нарушение могат да достигнат и до 70 000 лв. КЗП обаче в момента не проследява кампанийно нелоялни практики.

„Това е вторият проблем, който сме

дефинирали на пазара. Използването на нелоялни търговски практики, в съчетание с неравноправните клаузи сериозно изяждат доходите на потребителите“, коментира Стоил Алипиев в предаването „Хоризонт до обед“.

В докладите за преглед на общите условия

на мобилните оператори има предложения за отстраняване на неравноправни клаузи, обясни председателят на КЗП  и посочи като такива например изключително кратък срок за вземане на решение от потребителя, или задължение

за него да заплаща услуга, която не ползва.

При банките, фирмите за бързи кредити и лизинговите компании процесът ще се забави поради големия им брой, стана ясно от думите на Алипиев.

Досега са изискани общите условия на около 160 компании. Около 30-40 на сто от тях вече са анализирани.

„Нарушения със сигурност има открити.

За присъщи на финансовите институции дейности, за които те получават възнаградителна лихва, допълнителни възнаграждения, които

финансовите институции

едностранно налагат на потребителите, годишниятпроцент на разходите в някои случаи е по-висок от този, който е нормативно установен.

Включително ще проверим самите кредити,

когато се прехвърлят към колекторски компании, дали се прехвърля точно това, което е дължимо и дали няма някакви скрити, допълнително добавени, недължими от потребителите услуги.“

- реклама -