студентските стипендии

Студентските стипендии се увеличават

По – високи стипендии ще взимат студентите от следващата учебна година, реши правителството.

Месечният размер на държавните субсидии за учащи във ВУЗ-ове, който досега беше между 50 и 120 лева вече ще бъде между 70 и 150 лева.

Увеличава се и размерът на стипендиите и помощите, които ректорите могат да отпускат на студенти и докторанти от 200 на 300 лева.

Студентите обаче вече ще получават само по една стипендия. Те ще имат право да кандидатстват за европейски и държавни субсидии, но ще получават само една от тях по свой избор.

Друга новост е въвеждането на стипендии, определени само според средния успех на студентите. Висшите училища задължително ще определят част от средствата за държавните поощрения да се предоставят само по този показател, без те да бъдат предварително разделени за различните специалности и след това да се разпределят според успеха на обучаващите се само в тях.

- реклама -