проф. Михаил Мирчев, СУ, лекции разисъм омраза

Студенти искат уволнение на преподавател в СУ заради расистки обиди в лекции

Студентско общество за равенство при СУ се обявява категорично против курса на проф. Михаил Мирчев „Социална работа с ЕТНО групи“ в настоящия му вид и съдържание.

Програмата на курса и досега проведените лекции са изпълнени с расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание, което нарушава принципите, на които се изгражда университетското образование.

Това се казва в петиция на Студентско общество за равенство при СУ, адресирана до ректора на университета проф. Герджиков.
От няколко дни проф. Мирчев публикува в своя youtube канал записи на лекциите си пред студенти от СУ, в които разгръща крайнодесни и фашистки теории, отдавна отхвърлени от научната общност.
Сред множеството расистки и обидни примери, които той предлага на своите студенти, се открояват
квалификациите срещу роми, бежанци и мигранти, чернокожи хора, афганистанци, пакистанци, араби, турци, помаци, евреи и пр. Така например във втората си лекция професорът нарича пакистанците и афганистанците „примитивни културни норми още от седми век“ и възпроизвежда лъжовни расистки тропи, насочени срещу ромите, се твърди в петицията.
Той нарича чернокожите и арабски мигранти в Италия „агресивно и нежелаещо да се интегрира“ малцинство.
В третата си лекция казва за бежанците от Пакистан, Ирак, Сирия, Афганистан и Африка, че са „дълбоко необразовани хора“, „неспособни да учат, да имат ценност за учене“, „годни само за някакъв много примитивен ръчен труд“. Малко по-рано в същата лекция нарича ромите в България „доста агресивна общност с много агресивно поведение“. Прекарва дълго време да обяснява за раждаемостта на „циганките“, която „раздува общността им“. Допълнително, проф. Мирчев се обръща към една от студентките вместо с името ѝ, с „майката на две деца“, а по-късно в същата лекция казва: „На мен ми се иска вие жените да вземете да раждате малко по-навреме и малко повече!“.

В конспекта от обявени следващи лекции се срещат заглавия като „Вълната от „БЕЖАНЦИ“, които навлизат в България, устремени към Европа.

Внасят ни ги от Азия и Труция. Коко от тях ще уседнат в България? Какъв е техният профил на социалната пирамида? Като на нашите цигани, или още по-злокачествен?“; „ОБЕКТ на социалната работа – концентриране на внимание, фондове, помощи към ЦИГАНИТЕ. Те са привилегировано малцинство. „Длъжни сте ни – давайте ни!“; „Ще УМИРА ли бългалрската НАЦИЯ? България възможно ли е да стане „еврейска държава“? Ако те, под 1%, владеят държавата и капитала, медиите и изкуството“ (запазен правопис).
В четвъртата лекция професорът заявява на бъдещите социални работници, че единственото, което може да „оправи“ ромите е „диктатурка“. Това е само малка част от вредните и опасни расистки схващания, които проф. Мирчев представя пред студентите си като факти.

За нас подобен език представлява недопустимо нарушение на принципите на академичността и обществото, в което живеем, твърдят студентите.

Недопустимо е бъдещите социални работници да бъдат индоктринирани в расистки и анти-ромски, анти-турски и анти-бежански риторики, особено когато, както казва самият проф. Мирчев в третата си лекция от серията, именно тези общности са „основен обект на професията социална педагогика и социални дейности“.

С настоящото писмо призоваваме Ректорът на СУ и органите на ФНОИ да предприемат конкретни мерки за адресиране на проблема, а именно:

Незабавното уволняване на професора и заменяне на курса му с учебна програма, която отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм.
Приемането на поправка в Правилника за устройството и дейността на СУ, която да защитава цялата академична общност от дискриминация и насилие и да осигурява среда, свободна от расизъм и сексизъм, както предлага от години от Студентско общество за равенство.
Изготвяне на университетска политика, която да включва конкретни мерки по адресирането и изкореняването на расизма, сексизма, ксенофобията и пр. от университета и гарантира, че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано.
Зачестилите случаи на преподаватели, защитаващи расистки, фашистки и антисемитски псевдонаучни тези, както и конспиративни теории са симптом на нормализираните в обществото риторики.
Смятаме, че мястото на Софийския университет като образователно, прогресивно пространство е начело на борбата срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма, а не в тяхна подкрепа. Затова призоваваме академичната общност и широката общественост да се противопоставят яростно на всичките им проявления в университета и отвъд.
Качеството на образование в Софийски университет и доброто му име са резултат от приноса на всички нас: няма да позволим на реакционерски и фашистки гласове да накърняват традициите на университета и достиженията на социалните науки, завършва петицията.
Аз имам студенти и студенти. Нормално е да са с различно мислене и понякога с различен
идеен догматизъм, отговаря проф. Мирчев.
Моята работа като учител е да ги уча да мислят сами, с главите си. Но въз основа на факти. А фактите са всякакви. От ежедневието. От статистиката. От специални изследвания. От изкуството и етиката. От политиката и институциите. От религията.

 

- реклама -