Строим и нарушаваме закона

Строителният бум у нас през последните години е съпътстван от множество нарушения.  Това става ясно от писмен отговор на депутатско питане до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.От членството на България в ЕС през 2007 до 01 май 2016 г. са установени 8409 нарушения на Закона за устройство на територията. Наложените санкции за изминалите девет години възлизат на близо 21 млн. лв.

Нарушителите на нормативната уредба се оказват проектанти, консултанти,технически ръководители на обекти, лица, които упражняват строителен надзор, както и главни архитекти и кметове. От 01 януари 2007 г. до месец май на настоящата година са издадени общо 2478 отказа за назначаване на държавни приемателни комисии и общо 64 отказа за издаване на разрешения за ползване на строежи с нарушения.

Поводът за депутатското питане е политиката на компетентните институции за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. А от отговора на министъра на регионалното развитие става ясно, че държавната и местната власти често си прехвърлят отговорността за невъзможността градската среда, а и част от новостроящите се сгради, да не бъдат достъпни за хора със затруднения при придвижване.

- реклама -