Правителството одобри стратегията за кибер сигурност педофили задържани блюдство деца

Кабинетът прие националната стратегия за кибер сигурност

Кабинетът прие националната стратегия за кибер сигурност, съобщиха от правителствената информационна служба.

Визията за развитие на кибер сигурността на България до 2020 година е обособена в три етапа:

  • преодоляване на основни уязвимости в критични за държавата и обществото комуникационни и информационни системи,
  • зряло състояние на кибер устойчивост (включително и срещу непознати атаки)
  • водеща и иновативна роля в няколко съвременни направления.

Стратегията предвижда създаването на Съвет по кибер устойчивост към Министерския съвет като нещатен постоянен консултативен орган. Той ще има основни направляващи и стратегически функции, които ще бъдат свързани с изработването и обосноваването на позицията на България пред международни институции и организации по въпросите на кибер сигурността.

Съветът по кибер устойчивост ще следи тенденциите и развитието на кибер заплахите, рисковете, методите за противодействие и необходимите способности, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологичен, инфраструктурен, финансов, организационен и доктринален компоненти и при необходимост ще внася предложения пред Съвета по сигурност към Министерския съвет за решения.

Ще подготвя периодичен доклад за Съвета по сигурността и за Министерския съвет за състоянието на сигурността в кибер пространството, развитието на рисковете и обобщената оценка на постигнатото ниво на зрялост и кибер устойчивост. Ще наблюдава изпълнението на проектите от Плана за действие и пътната карта по стратегията.

Стратегията предвижда да бъде определен Национален координатор по кибер сигурността към Министерски съвет. Той ще ръководи изпълнението на плана за действие по кибер сигурността.

В основата на Стратегията е моделът за функциониране на национална система за кибер сигурност. Той ще осигурява непрекъснат мониторинг на националната кибер картина (ситуационна осведоменост) с проекция на кибер състоянието във всички сегменти на управление и функциониране на държавата, икономиката, и обществото.

- реклама -