„Стомана Индъстри“ АД отрича да е ползвала вода от язовир „Студена“

Категорично опровергаваме оповестената информация, че през м. януари „Стомана Индъстри“ АД е ползвала вода от язовир „Студена“. През този месец сме ползвали 90 000 куб.м. от алтернативни водоизточници.

Отчетеното количество от 650 куб.м. вода от водомера на „Стомана Индъстри“ АД, на практика представлява по-малко от 0,7% от необходимото ни количество промишлена вода за м. януари.

Водоподаването се контролира и управлява не от нас, а от ВиК – Перник.

Заводът се намира на режимно водоползване по отношение, както на питейната, така и на промишлената вода и този режим се спазва стриктно, като действията на предприятието по никакъв начин не нарушават наложената забрана и не ощетяват гражданите на гр. Перник.

Като социално отговорна компания, считаме, че не трябва да се манипулира общественото мнение  и да се нагнетява социално напрежение.

 

- реклама -