столична община, такса смет, Дончо Барбалов, план-сметка, бюджет

Столичният общински съвет гласува бюджета на София

Столичният общински съвет ще гласува бюджета на София за тази година.

Той възлиза на стойност от 1,722 млрд. лв.

Първоначално бюджетът беше планиран да бъде 1,703.55 млрд. лв., но след проведеното обществено обсъждане на 26 януари, той беше увеличен с 20 млн. лв..

Като основни компоненти в бюджета са заложени делигирани държавни дейности в размер на 555 млн. лв., собствени приходи от 782 млн. лв., което е с 57 млн. лв. повече прогнозирани приходи спрямо 2019 г.. При данъчните приходи се очаква увеличение в размер на 36 млн. лв. и те да достигнат 388 млн. лв. При неданъчните очакваме 393 млн. лв. приходи или 21 млн. лв. увеличение.

Малко по-детайлно, при данък МПС се очакват приходи от 114 млн. лв., при данък недвижими имоти 112 млн. лв. и данък възмездно придобиване 153 млн. лв..

Навсякъде се планира увеличение спрямо 2019 г. в приходната част. Капиталовата програма на общината е 475 млн. лв., а това е с 4 млн. лв. повече спрямо първоначалния вариант, който е бе дискутиран и представен. От оперативни програми ще дойдат 261 млн. лв., а собствените приходи ще бъдат в размер на 214 млн. лв..

28 млн. лв. от средствата в бюджета ще отидат за озеленяване.

Предвижда се създаването на два нови парка – в кварталите „Овча купел“ и „Лозенец“, довършване на проточилия се ремонт на „Западен парк“ и входа му откъм „Люлин“, и ремонт на „Северния парк“ откъм ул. „Народни будители“; ремонт в парка „Заимов“ и парк „Дружба“. Общината ще кандидатства и за безвъзмездно финансиране по европейската програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за възстановяване на Борисовата градина в историческия ѝ вид.

Друга цел на общинарите е да увеличат заплатите, с най-малко 10%, на работещите медицински сестри в общинските детски и училищни заведения, учители и социални работници, на работещите в транспортните дружества и общинските театри. Най-голямо обаче ще бъде увеличението на заплатите на медицинските сестри.

Модернизацията на градския транспорт и прилежащата му инфраструктура продължава да е приоритет на общината. Над 170 млн. лв. са предвидените средства в бюджета на Столичната община за обновяването пътната инфраструктура и над 134 млн. лева за подобряване на градския транспорт.

Метрото също остава сред водещите цели и задачи, като през тази година се очаква да бъде пусната в експлоатация третата линия на подземната железница. Друг приоритет е реконструкцията на вътрешнокварталната мрежа.

61.4 милиона лева от бюджета на Столична община за 2020 г. ще отидат за изграждане на детски градини, ясли, училища и ремонти на съществуващи детски заведения.

Със собствени средства общината ще изгради 9 градини, 2 ясли – в „Красно село“ и „Триадица“, както и 6 училища. Столичната община има проекти за изграждането и на още 4 училища и 7 детски градини на стойност 40 милиона лева, но техните проекти трябва да се защитят, за да получат държавно финансиране.

Заложени са 3 млн. за изграждането на детска градина в „Манастирски ливади“, както и 2,5 млн. лв. за построяването на нова детска градина в район „Овча купел“ и 1,6 млн. лв. за изграждането на такава в м. „Кръстова вада“.

Строителството също е основно перо в бюджета.

За него са заложени 61.4 млн. лева. С тези средства ще бъдат построени общо 16 детски градини. 9 от тях ще бъдат изградени със собствени средства. 9 училища ще бъдат разширени, а в 4 от тях е планирано изграждането на физкултурни салони.

Малко над 48 млн.лв. пък са заделените средства за социални дейности. Те ще бъдат похарчени за покриване на разходите за поддръжката на социалните домове, бюрата за социални услуги, трапезариите и програмата „Асистент за независим живот“. През тази година се планира и разкриването на 9 нови социални услуги в Столичната община.

В края на заседанието общинските съветници ще разгледат и доклада на зам.-кмета по култура Тодор Чобанов, който касае увеличаване на броя на децата в общинските детски градини.

- реклама -