парно
сн. БГНЕС

Столичната Топлофикация е изпратила изравнителните сметки за сезон 2019/2020

„Топлофикация София“ е приключила отчитането на уредите за дялово разпределение, въпреки закъснелия старт на кампанията заради извънредното положение.

Над 99 % от имотите са отчетени.

Дружеството е изготвило изравнителните сметки на своите клиенти и вече приключва раздаването им.

В качеството си на топлинен счетоводител, „Топлофикация София“ обслужва 35 хиляди домакинства в столицата, от които 3 000 домакинства с реален месечен отчет.

Изчисленията в изравнителните сметки са извършени с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия и сумите за приспадане са изрично посочени. Ако сумата за прихващане надвишава първата сметка, приспадането ще продължи и в следващите фактури до нейното изчерпване.

„Целта ни беше да дадем максимално ясна и разбираема информация на всеки клиент за реално потребените количества топлинна енергия, за начислените месечни суми и за годишното изравняване със суми за възстановяване или за доплащане, както и сумите за прихващане от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия“, коментираха от дружеството.

С цел по-голяма информираност „Топлофикация София“ ЕАД изпрати на потребителите заедно с изравнителните сметки допълнително нагледно обяснение за изчислените суми в двата случая-при връщане от изравнение и при доплащане от изравнение с прихващането на суми от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

Допълнителна информация клиентите могат да получат на информационен телефон 070011 111 или чрез онлайн каналите: www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

Потребителите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, че имат възможност да го направят до 31 август. За целта трябва да се свържат с тях и да определят допълнителна дата за отчет и проверка на уредите.

- реклама -