столична община, такса смет, Дончо Барбалов, план-сметка, бюджет

Столичната община удължава мерките в подкрепа на бизнеса

Столичният общински съвет (СОС) прие на заседание днес да бъдат удължени мерките в подкрепа на бизнеса в София заради COVID кризата. Облекченията ще бъдат за ползватели на общински нежилищни имоти или обекти на територията на Столична община и ще важат до края на годината, съобщават от СОС.

Напълно освободени от плащането на наем са ползватели по договори, сключени с кмета на Столичната община (районни кметове) и общински фирми, при условие, че са преустановили изцяло дейността си.

Обектите, които ползват допълнителен терен, общинска собственост за разполагане на маси и столове за консумация на открито, ще могат да заплащат предвидената за това такса с 50% намаление за периода от 1 октомври до 31 декември.

Ако лицата не са осъществявали дейност в наетите обекти, вследствие на въведените противоепидемични мерки, но са предплатили наемите, внесените суми се приспадат за периода, след отмяна на ограниченията.

Общинските търговски дружества ще освободят изцяло от заплащане на наема или дължимото обезщетение ползвателите на нежилищните имоти за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 1 октомври до 31 декември.

Намаление на наема ще има за ползвателите на обекти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки.

При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 1 октомври – 31 декември, спрямо същия месец на 2019 г. може да се ползва фиксирана отстъпка от наема от 20%.

При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 1 октомври до 31 декември, спрямо същия месец на 2019 г. се предвижда фиксирана отстъпка от 50%.

Столична община предлага още сцените на открито в София да могат да функционират целогодишно, а тези с подкрепата на Столичната община – до приемане на Календара на културните събития за 2022 година.

Източник: БТВ

 

- реклама -