Столичани ще следят в реално време потреблението си на парно

Абонатите на „Топлофикация София“ ще могат да проследят в реално време потреблението на топлинна енергия в имота и етажната собственост, за които имат регистрация в „Моят портал“,

както и да получат данни за фактурираната енергия и годишно изравняване при тези, които са на прогнозен отчет, съобщиха от дружеството.

Услугата даваща възможност за мониторинг, ще бъде достъпна за всички потребителите, захранвани от ТР „София” и ТР „София Изток” и част от ТР „Земляне“.

„Абонатните станции в тези райони вече са присъединени към системата за управление и наблюдение SCADA, по която Топлофикация София работи активно през последните 3 години. Ползвайки новата  функционалност клиентите ще могат да конфигурират предоставяните данни за имотите регистрирани в профила им в „Моят портал“, съобразно избрани от тях критерии, да проследяват и сравняват месечното и годишно потребление, както и да изтеглят избраната информация в табличен вид на собствено електронно устройство“, отбелязват от там.

Оказва се, че клиентите ще имат информация за температурата на подаващата вода от топлоизточника, както и на температурата на зададената и текуща вода за отопление и БГВ, външна температура на въздуха и показанията на топломера в абонатната станция.

А за удобство и възможност за сравнимост с предишни периоди информацията е предоставена схематично и графично.

„С това нововъведение Топлофикация София прави поредната стъпка към разширяване на пакета от предоставяни електронни услуги, като дава възможност на клиентите да анализират, оптимизират и управляват ефективно потреблението на топлинна енергия в имотите си“, се казва в съобщението от „Топлофикация София“.

- реклама -