Христо Стоичков
Снимка: БГНЕС

Стоичков плаща 5 млн. лв. за 20% от ЦСКА-София

Христо Стоичков ще стане притежател на 20% от ЦСКА-София, съобщи Sportal.bg. Решението е било взето на заседание на Съвета на директорите на новия едноличен собственик на капитала на футболния клуб – „Спорт Инвестмънт“ АД.

Въпросното дружество се контролира поравно от Данаил Ганчев и Данаил Илиев. Те притежават по 50% от него. Според новото разпределение двамата трябва да запазят по 40% от акциите, а Стоичков да получи 20% срещу малко над 5 млн. лв.

В протокола от заседанието на ръководството на „Спорт Инвестмънт“ от 31 март 2023 г. е записано, че:

1. „Спорт Инвестмънт“ АД да продаде на Христо Стоичков собственото му временно удостоверение, издадено от „Професионален футболен клуб ЦСКА – София“ АД, удостоверяващо, че „Спорт инвестмънт“ е записало и притежава 50 470 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас от капитала на ЦСКА – София, на обща номинална стойност в размер на 5 047 000 лева;

2. Цената и всички останали условия по този договор за покупко-продажба да бъдат договорени от изп. директори и законни представители на дружеството.

3. Възлага на изп. директори и законни представители на дружеството, след сключването на съответния договор за покупко-продажба, да джиросат временно удостоверение на купувача Христо Стоичков.“

Засега обаче такава промяна в собствеността на ЦСКА-София не е вписана в Търговския регистър. Последната смяна беше отразена само преди два дни – на 5 април, когато досегашните действителни собственици Гриша Ганчев (38,1%) и Юлиан Инджов (38,1%) бяха заличени от регистъра.

Именно на техните места се появиха Ганчев-младши (с 50%) и Илиев (с 50%).

- реклама -