Стивън Хокинг: Черните дупки водят към други вселени

Според Стивън Хокинг  хората не трябва да се страхуват от черните дупки, защото не всичко, което попада в тях, се унищожава.

Ако теорията на Хокинг се окаже вярна, тя ще помогне за решаването на един от най-големите парадокси, свързани с черните дупки.

Британският „Индипендънт“ припомня, че досегашните теории приемат, че всичко, което попадне в черна дупка, се унищожава или се губи завинаги. Стивън Хокинг обаче смята, че обект, попаднал в черна дупка, може да се появи на някъде другаде, може би дори в алтернативна вселена. „Ако една черна дупка е голяма и е въртяща се, в нея може да има проход към друга вселена. Но не бихте могли да се върнете към нашата вселена ..“,  „Индипендънт“ цитира думите на учения.

star-67787_640

Черната дупка е област в пространствено-временно измерение, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината.

  • Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. Около черната дупка се образува математически определима повърхнина, наречена хоризонт на събитията, която маркира мястото, от което връщането е невъзможно. Наименованието „черна дупка“ отразява свойството на този обект да поглъща цялата светлина, която достига до хоризонта, без да отразява част от нея, точно като абсолютно черното тяло от термодинамиката.
  • Съгласно квантовата механика черната дупка все пак излъчва като черно тяло с крайна температура. Тази температура е обратно пропорционална на масата на черната дупка, което затруднява наблюдаването на излъчването при черни дупки със звездна или по-голяма маса.
- реклама -