Стефан Янев, фирми, лица, САЩ, банки

Стефан Янев: Трябва да предотвратим банките да работят с разследваните от САЩ лица и фирми

„Изключително тревожно и унизително е да получаваме информация отвън за наличието на сериозни корупционни практики, срещу които компетентните органи на държавната власт очевидно не са предприели нищо ефективно до момента“.

Това заяви служебният министър-председател Стефан Янев в началото на свикания от него Съвет по сигурността.

Тема на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност. Анализ на институционалната ефективност в сектор „Сигурност“ и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване“.

Според него тези органи са били до момента не просто неефективни и безполезни, но в обществото ни има съмнение, че са катализирали развитието на корупционната среда.

„Нещо повече, структури от системата за защита на националната сигурност, които по закон е трябвало да работят в съответствие с принципите на политическия неутралитет, са действали пристрастно в политически смисъл със съответните последствия в това отношение“, допълни Янев.

Според него наложените санкции от САЩ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната. И че проблемите и последствията от това вече излизат извън националните ни граници.

По думите му корупционната среда в България не просто разрушава нашия международен авторитет, тя подкопава политическата ни система, устоите на нашата демокрация, като я прави нефункционална и неефективна.

Благоденствие, сигурност и справедливост са трите стълба на просперирането на държавата според Стефан Янев.

Всеки да спазва закона и всеки да си плаща данъците, са двете основни точки, които всеки трябва да спазва, подчерта Янев.

„Казаното дотук е в зависимост от необходимостта да се изработят правила за работата на банките. Решението на министерския съвет се взе, тъй като няма изработена нормативна рамка срещу такива мерки“, каза служебният премиер.

Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции, за целта трябва да предотвратим банковите транзакции към разследваните от САЩ лица.

„В тази система и в сектор сигурност, установяваме системни проблеми и дефицити. В рамките на закритата част ще обсъдим тези проблеми.

При липса на приложима нормативна уредба и на работещ парламент, който да приеме такава с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и други разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на САЩ, правителството прие решение, с което се създава постоянна работна група. В тази работна група участие имат представители на МВР, Министерство на финасите, ДАНС и НАП със задача да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите. Същевременно ДАНС и НАП имат задача да предприемат постоянни мерки за установяване степента на свързаност на лица с лицата от списъка и да предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка, в случа че тази свързаност е прекратена.

По думите му това цели да се намалят рисковете за страната в политически и международен план, както и за българската икономика от тези санкции.

„Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции, за целта трябва да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Тази тема е особено значима и сензитивна както от гледна точка на потенциалните последствия в политически и икономически план, така също и в социален аспект“, каза още Стефан Янев.

Всички органи на държавната власт трябва да бъдат отговорни.“Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме честни избори„, заяви още Стефан Янев.

 

- реклама -