Стефан Янев, учебна година, деца,

Стефан Янев: Подготовката е учебната година да започне присъствено

Подготовката е учебната година да започне присъствено.

Това обяви служебният премиер Стефан Янев в началото на среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Янев добави, че ангажимент на учителите и на родители е именно към този тип поведение за ангажиране на децата и осъществяване на пълноценен учебен процес.

Премиерът съобщи, че според анализ от Министерството на образованието близо 25% от децата в предучилищна и училищна възраст не се включват активно в учебния процес.

Те не са достатъчно ангажирани както в социалното общуване, така и по отношение на учебния материал. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани в дълбочина, търси се възможно най-доброто ангажиране на държавните институции в различни области, допълни Янев.

По думите на премиера целта на срещата е да се подобрят съществуващите механизми и да не се намерят устойчиви решения и с оглед на пандемичната ситуация, както и на бъдещето на децата като пълноценни граждани.

- реклама -