Стажът за пенсия поскъпва

Стажът за пенсия поскъпва. С 14 лева повече за месец ще плащат хората, които искат да си купят стаж. От началото на следващата година хората, които не им достига стаж за пенсия и решат да си купят такъв, ще платят повече.

Според Кодекса за социално осигуряване

(КСО) хората, на които не им стига стаж, трябва да платят за месец 19,8% от минималния осигурителен доход за самонети. Така с вдигането на минималната заплата от 1 януари от 710 на 780 лева се повишава и сумата за месец стаж и тя става 154,44 лева или близо 14 лева повече за месец.

В момента за недостигащ стаж се плаща по 140,58 лв. на месец. Така от  януари, ако не ви достига година стаж, трябва да платите 1853,28 лева,

а за всичките 5 години – 9266,4 лева.

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж също са определени от закона и се допускат единствено в точно определени случаи. Има три варианта, при които хората могат да си купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат  докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред.

Купеният стаж се зачита за осигурителен

от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране.

Хората внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като“закупеният” стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски

за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

За лицата, живеещи в друга държава,

с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София-град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.

Осигурителният доход за времето,

за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

- реклама -