Ставаме все по-бедни. Около 36% от българите живеят в мизерия

600 000 са работещите бедни. 460 000 са здравнонеосигурените поради дълбока бедност. 1,3 млн. са бедните пенсионери. Безработните с ниски или никакви доходи са 303 678 души. Това показва изследването „Бедни срещу бедни“, представено от КТ „Подкрепа“.

34,2 % са българите, които живеят в материални лишения, което ни отрежда място сред водещите държави от Европейския съюз по този показател. Средно за ЕС 8,2 % от гражданите живеят в материални лишения.

Около 36% от населението са хората, живеещи в „сива бедност“.

В категорията „сива  бедност“ влизат хората, които не са обхванати от статистиката и не се предприемат мерки да имат нормална работа. Тази оценка се базира на източници на данни и няма претенцията да бъде категорично точна.

- реклама -