Статистика: Престъпленията намаляват

Спад на престъпленията от 8% през периода януари-ноември 2021 г., спрямо същия период на миналата година, отчетоха статистическите данни на МВР.

Същевременно през тази година са разкрити повече регистрирани престъпления – 46%. спрямо същия период на 2020 г. (43%) повишението е с 3 пункта.

Най-осезаемо – с 31%, е намалението при кражбите на моторни превозни средства. През 2020 година са регистрирани 411, а през настоящата – 282.

При грабежите намалението е с почти 21%. Регистрираните през тази година са 772, за същия период на миналата броят им е 974.

Отбелязва се спад още при кражбите – с почти 14%, и при престъпленията, свързани с наркотици – с 3,4%, като при тях разкриваемостта тази година е близо 75%, което представлява повишение със 7,5 пункта спрямо миналата година.

Регистрираните през тази година убийства обаче са с 21 повече. Разкриваемостта и през двата периода – месеците януари-ноември на 2020 и 2021 година, е почти 100%.

- реклама -