Стартира процедура по заличаване на Амазон Травел от Националния туристически регистър

Стартира  процедура по заличаване  на „Амазон Травел“ ЕООД  от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти,  част от Националния туристически регистър. Това реши днес Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, която се запозна със събраните по случая материали, обсъди ги единодушно и след гласуване излезе с мотивирано предложение към  министъра на туризма Николина Ангелкова.

На 13.10.2017 г. (петък) туроператорът уведоми с писмо Министерство на туризма, че прекратява дейността си, като причина беше посочена  „неплатежоспособност на дружеството и невъзможност да продължи да работи“. Незабавна проверка от Министерство на туризма установи, че сайтът на Амазон Травел е неактивен.

В понеделник (16.10.2017 г.) експерти от министерството незабавно извършват  проверка на два адреса, свързани с фирмата.

На първия адрес  установяват, че се помещава друга фирма, която няма общо с дейността на туроператора. А на втория офисът е запечатан.

В Министерство на туризма са постъпили шест сигнала и жалби на граждани, в които се твърди за проблеми и некоректност от страна на Амазон Травел. Клиенти на туроператора заявяват, че са се записали и са плащали за екскурзии и почивки, които не са се осъществили. Според  договорите на клиентите с туроператора, фирмата е длъжна да възстанови пълните суми на туристите при евентуално неосъществяване на пътуванията им.

Съгласно Закона за туризма сигналите и жалбите са изпратени незабавно по компетентност на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Амазон Травел е регистриран като туроператор и туристически агент от месец март 2016 г. Според регистрацията задължителната застраховка на туроператора покрива отговорността  за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Туроператорът има валидна застраховка  и сертификат в Националния туристически регистър, валиден до 13.04.2018 г.

До окончателното решаване на казуса с Амазон Травел Министерството на туризма съветва гражданите да бъдат бдителни при избора си на оферти за почивки, предлагани от името на този туроператор.

- реклама -