Стандарт за профилираната подготовка в училище

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка е готов и качен на сайта на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане.

Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас, съобщиха от МОН.

Държавният образователен стандарт ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас.

Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни модули и избираеми модули.

Профилите са следните:

Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап;

Хуманитарни науки – български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия;

Обществени науки – география и икономика и история и цивилизации или история и цивилизации и философия;

Икономическо развитие – география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап

Софтуерни и хардуерни науки – информатика и информационни технологии;

Предприемачески – предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика;

Математически – математика и информатика или математика и физика;

Природни науки – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;

Изобразително изкуство – изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии;

Музика – музика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или музика и информационни технологии;

Физическо възпитание и спорт – физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование.

- реклама -