СРС-та доклад

СРС-та за над 3300 души са използвани през 2019 г.

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 г.

„За“ гласуваха 113 депутати и 2-ма се въздържаха. Докладът беше одобрен без дебат.

В него се посочва, че за миналата година са използвани специални разузнавателни средства за 3310 души.

Изготвени са 6039 искания за използване на СРС-та, по които съдиите са дали 5396 разрешения и 643 отказа

- реклама -