Средностатистическият софиянец: Между 35 и 49 г., IT, със заплата 2600 лева

Средностатистическият софиянец: Между 35 и 49 г., IT, със заплата 2600 лева. Висшист между 35 и 49 г., всеки трети е IT експерт или работещ в сферата на търговията и ремонтите и получава 2600 лв. заплата. Този профил на средния софиянец очертава специалният доклад на Sofia Investment Agency “Икономически и инвестиционен профил на София 2022 г.”, изготвен от Института за пазарна икономика, цитиран от „24 часа“.

А средната работна заплата в София е 2697 лв., сочат и данните на НСИ.

Най-висока е в ИКТ сектора – 5021 лв. (информационни и комуникационни технологии). На второ място по доходи са финанси и застрахователни дейности – 3088 лв., следвана от професионални дейности – 3203 лв., и здравеопазване и социална работа – 2654 лв.

Както в цялата страна, така и в София има тенденция за застаряване на населението. Струпването на хора се премества от 20-29 г. към 40-49 г. Това ще се отрази на пазара на труда в бъдеще. Трудоспособното население между 15 и 64 г. е намаляло с 92 000 души за десетилетие. Това се отразява и на икономиката, тъй като трябва да се прави повече добавена стойност с по-малко хора.

През 2021 г. има нови жители на града –

30 000 души, но други 22 000 са го напуснали. Заради пандемията много хора се преместиха от големите градове в периферията. За София миграцията е към Елин Пелин, Божурище и Костинброд. Почти половината от заселилите се хора в София са били под 29 г. Едни от основните причини са по-доброто образование и по-добрите заплати.

Ключов за пазара в София е ежедневният приток на работници – 58 хил. от други населени места. Това са около

8% от всички работещи в столицата.

В София безработицата остава рекордно ниска – 1,8%. Освен това делът на трайно безработните е много по-малък в сравнение с не толкова добре развитите икономически райони. 57% от населението между 25 и 64 г. пък са висшисти.

Столичната икономика бързо преодолява последиците от пандемията и задържа тенденцията за прилив на население, привличане на таланти и работна сила от цялата страна с много по-добрите възможности за образование и реализация на пазара на труда. Брутният вътрешен продукт на човек от населението достига 38,9 хил. лв., което е над 2,2 пъти над средното за страната. За период от три години (2017-2020) БВП на човек

от населението в София отчита ръст от близо 26%.

Икономиката ѝ продължава да расте с по-големи темпове от средните за страната. На столицата се падат близо 43% от БВП на България за 2021 г. (последните официални данни са за тази година – б.а.) Създаденият в София БВП през 2021 г. надхвърля 59 млрд. лв. Той е над 5 пъти по-голям от този на Пловдив и 7 пъти от Варна.

Увеличението на приходите на столичните

компании се наблюдава в почти всички сектори, като търговията, енергетиката и дигиталните услуги имат най-голям принос. Произведената продукция от предприятията в София е за 81 млрд. лв.

Към момента добавената стойност в търговията остава най-висока – 8,5 млрд. лева. На второ място е IT секторът с 8,3 млрд. Прогнозата е в следващите години дигиталните индустрии да изпреварят търговията по този показател. Предприятията от IT сектора в София дават 88% от добавената стойност в национален мащаб. В сферата на професионалните и административни услуги, в които

влиза и аутсорсингът, този дял е 70%.

Строителството е на трето място в столичната икономика с 13% от произведената продукция. Това е и единственият сектор със сериозен спад в продукцията и приходите от продажби – около 25%.

Добавената стойност на професионалните дейности достига 3 млрд. лв., като секторът също е повлиян от дигиталната сфера и по-конкретно от развитието на аутсорсинг индустрията в София.

Продължава тенденцията към централизация в столицата на все по-голяма част от износа – за годината са импортирани стоки и услуги за 42 млрд. лв.

при общ износ за 103 млрд. лв. в страната.

Половината от чуждите инвестиции също са в София, като тя е успяла да привлече 14,7 млрд. лв. от общо 28,2 милиарда евро чуждестранни инвестиции. Съпоставени с броя на населението,чуждите капитали в София достигат 11,2 хил. евро на човек от населението а фона на 4,1 хил. евро средно за страната.

И докато преди години основната причина за привличането на чужди инвестиции бяха ниските заплати, то вече не е така. Сега София изпреварва конкурентите си, приближавайки 1000 евро нетна заплата, показват данните на Numbeo. Това е почти със 100 евро повече от Букурещ и над два пъти над Скопие. Така столицата ни става все по-привлекателна за висококвалифицирани работници,

които търсят по-висок стандарт на живот.

За ток, вода, отопление и отпадъци в Софиясе плащат 128 евро, в Солун е два пъти повече. Наемът на едностаен апартамент извън центъра на София пък се движи около 324 евро, докато в Белград, Букурещ и Солун той е по-висок, а само в Скопие е по-нисък – 194 евро.

“Ако погледнем към общия индекс на потребителските цени в Numbeo, цената на живот в София е с 20% по-ниска от тази в Солун, но вече изпреварват тези в Скопие също с 1/5”, пише още в доклада на ИПИ.

- реклама -