На среднощно заседание парламентът прие бюджетите на три министерства

Бюджетите за 2018 г. на 3 министерства – здравеопазването, образованието и културата, бяха приети на продължило 18 часа пленарно заседание

Обсъждането на Бюджет 2018 продължи до ранните часове на 30 ноември. След полунощ депутатите приеха бюджета на здравното министерство със 120 гласа „за”, 81 – „против” и 1 въздържал се.

Заложените приходи са 40 млн. лева, а разходите – 495,244 милиона лева. Най-много средства са предвидени за политика в областта на диагностиката и лечението – 355,716 милиона лева.

За бюджета на Министерството на образованието са заложени приходи в размер на 13,100 милиона лева и разходи в размер на 584,470 милиона лева. Най-много пари ще отидат за политиката за учене през целия живот. За БАН е предоставен трансфер в размер на 83,075 милиона лева.

В бюджета на Министерството на културата са заложени приходи от 24,9 милиона лева, а разходите възлизат на 175,282 милиона лева.

Депутатите се скараха включително заради удължаването на работното време до малките часове, с което БСП не бяха съгласни.

Стана скандал и заради решение да бъдат отпуснати 1,3 милиона лева за реставрация на църкви, което беше поискано от БСП.

Тези пари обаче не са заложени и на практика няма от къде да се вземат. Затова управляващите поискаха този текст да бъде гласуван отново днес заради объркване. А опозицията контрираха, че нарушават правилника, защото текстът е гласуван два пъти и нямат право на трети път. Затова можело да атакуват бюджета и пред Конституционния съд.

- реклама -