Средно с 3% скача токът през юли

Средното увеличение на цените на електроенергията от 1 юли, дори и след изразените резерви от страна на дружествата,

ще бъде в рамките на 3 процента за новия регулаторен период.

Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров, цитиран от БТА,

пред журналисти след края на откритото заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 1 юли 2022 г.

КЕВР предлага цената на електроенергията за битовите потребители да бъде увеличена средно с 3,3 процента в доклад за утвърждаване на цени за новия регулаторен период 1 юли 2022 – 30 юни 2023 г.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ (ЧЕЗ) разчетите сочат увеличение с 2,39 процента,

за „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,46 на сто, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 процента. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

- реклама -