земеделска земя цена аренда

Средната цена на земеделската земя у нас за 2016 година е 761лв/дка

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв.

Това е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година.Информацията е на НСИ.

Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения – с 11.3%, на лозята – с 9.1%, и на нивите – с 1.2% (табл. 1).

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 – 2016 година
Лв./дка 
Категории на земята2010201120122013201420152016 
Земеделска земя – общо279398547594684732761 
   в това число:        
Ниви279413556621708761770 
Овощни насаждения242284412433440480534 
Лозя206248262319451339370 
Постоянно затревени площи189207217198246227271 

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година – с 11.3% (табл. 2).

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по статистически райони

през периода 2010 – 2016 година

Лв./дка
Статистически райони2010201120122013201420152016
Общо за страната279398547594684732761
Северозападен249420493598682
       708
735
Северен централен295447623708807820895
Североизточен36555586082795710401157
Югоизточен230271346480509636707
Югозападен302237463301403415221
Южен централен230292364357474442412

Цена на рентата на земеделска земя в Република България през 2016 година

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи – с 16.7%, и при лозята – с 13.9% (табл. 3).

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 – 2016 година
Лв./дка
Категории на земята2010201120122013201420152016
Земеделска земя – общо23303438414244
   в това число:       
Ниви24303639434444
Овощни насаждения16202930353241
Лозя13262134243631
Постоянно затревени площи12131816171815

 

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район – 64 лева.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7% (табл. 4).

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя по статистически райони през

периода 2010 – 2016 година

Лв./дка
Статистически райони 2010201120122013201420152016
Общо за страната23303438414244
Северозападен19222934384042
Северен централен25334146505253
Североизточен40505358616364
Югоизточен15222829313132
Югозападен13151516182022
Южен централен13202224262726

 

 

- реклама -