Герджиков сбъдна своя мечта: Специалност „Право“ вече ще се учи само редовно

Съгласно приетото постановление специалност „Право” вече ще бъде изучавано само в редовна форма на обучение. Това каза Ирина Белчева, говорител на служебното правителство.

Днес с постановление на Министерски съвет се прие наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право” и професионална квалификация „Юрист”.

Белчева цитира премиера Огнян Герджиков, който казал: За това нещо се боря пет години и половина и е моя мечта от дълго време.

В наредбата са набелязани и редица мерки за подобряване на юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите юристи. „Беше сформирана междуведомствена работна група от министъра на правосъдието, която констатира моралната остарялост на системата на обучение, също така неоправдано завишения прием на студенти по специалността и липсата на адекватна подготовка по право на ЕС. Също така се показа и съществено различие в нивото на знания при студентите редовна форма на обучение и задочна форма, ето защо отсега нататък „Право” ще бъде изучавано само и единствено в редовна форма на обучение”, обясни тя.

„Очаква се тази наредба да влезе в сила от следващата учебна 2018-2019г.“, каза още Ирина Белчева.

- реклама -