Специално звено към министрество на туризма ще осъществява контрола по курортите

Създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма. Това предвижда  проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма (ЗТ). Той може да се намери на сайта на ведомството, където е публикуван за публино обсъждане.

Звеното ще извършва регулярни и инцидентни проверки, ще прилага административни мерки и ще съставя актове за нарушения.

Очакваният резултат от засилването на контролните правомощия на министъра на туризма е създаване на необходимите условия и гаранции, че услугите в сферата на туризма се предоставят във всеки момент в съответствие с нормативните изисквания и по този начин правата на потребителите ще са защитени в максимална степен.

- реклама -