Спешната помощ в София, Пловдив и Варна ще си подели 20 линейки

Центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна ще получат днес 20 нови оборудвани линейки.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.

- реклама -