Бисер Петков работата заплата доходи възнагражнение работещи

Социалният министър Бисер Петков поздрави всички работещи за Деня на труда

Приемете искрените ми благопожелания и поздрави по повод Международния ден на труда и работническата солидарност – 1 май.

Това пише в поздравление на социалния министър Бисер Петков, публикувано на страницата на ресорното министерство.

Честването на днешния ден е глобална инициатива с над 130-годишна история, породена от стремежа за защита на правата на трудещите се и постигането на достойно заплащане и справедливи условия на труд.

В началото на мандата си поставихме като приоритетни задачи увеличаването на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда. Една година по-късно честно и с удовлетворение мога да кажа, че въпреки трудностите вървим уверено към изпълнението на тези цели. Данните на Евростат за 2017 г. показват, че България е на първо място по ръст на заетостта в Европейския съюз. Делът на работещите във възрастовата група 20-64 години се е повишил с 3,6 процентни пункта до 71,3%, което е близо до среденото ниво за ЕС. В последните години стойността на показателя расте устойчиво и все повече се доближава до заложената за България цел в стратегията „Европа 2020“ – 76% заетост. Производителността на труда също бележи ръст. През последното тримесечие стойността на показателя се е повишил с 3,8 процента.

Честването на 1 май неизбежно води и до въпросите за доходите на трудещите се.

За съжаление по този показател България все още заема последно място в Европейския съюз, но не можем да не отчетем, че в последните години у нас има сектори, в които възнагражденията все повече се доближават и дори надхвърлят средноевропейското равнище.

Целенасочено полагаме усилия и за повишаването на доходите на по-нискоквалифицираните работници. От 1 януари 2018 г. увеличихме минималната заплата от 460 на 510 лв., което е ръст от близо 11%. Това повиши доходите на над 424 000 работещи българи. По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението й отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот в България. Едновременно с това продължаваме и диалогът със социалните партньори за постигане на споразумение за определяне на минималната заплата чрез прозрачен механизъм.

Усилията на правителството за създаване на предивидима и сигурна бизнес среда намират отражение в общото увеличение на заплатите в България.

По последни данни на Евростат заплатите са се увеличили с 12% на годишна база.

Средното възнаграждение в страната надхвърля 1000 лв., а в сектори с висока добавена стойност като информационните и комуникационните технологии средната заплата е над 3000 лв.

Паралелно с работата за създаване на условия за разкриване на качествени и високоплатени работни места, съвместно със социалните партньори и гражданското общество, полагаме непрекъснато усилия за усъвършенстване на трудовото законодателство и за подобряване на условията на труд в България.

За да бъде в крак с времето, законодателството непрекъснато трябва да се усъвършенства в съответствие с динамично променящите се икономика и условия на труд. Само по този начин може да се отговори на предизвикателствата и рисковете, свързани с демографската ситуация в България, новите форми на заетост и влиянието на развитието на съвременните технологии. Трябва да си дадем сметка за тези динамични процеси, за да настроим адекватно законодателната системата и политиките спрямо развитието на труда в бъдеще, да запазим социалната закрила на работещите и да отговорим на потребностите на работодателите и трудещите се. Вярвам, че ако обединим усилията си това ще се случи. По този начин ще създадем условия за създаването на по-качествени работни места с по-високи заплати и по-добри условия на труд и ще убедим много българи, които търсят по-добър стандарт на живот в чужбина, да изберат да се завърнат у нас.

На всички трудещи се пожелавам да бъдат здрави, да повишават квалификацията и уменията си и да се чувстват удовлетворени от резултатите на своя труд, завършва поздравлението на Петков.

- реклама -